Μαρία Ε. Ζορέγκου

Η Μαρία Ε. Ζορέγκου γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκη. Είναι εξωτερική συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Ι.Κ. Μαντζουράνης – Ι.Ν. Μαγγανιάρης και Συνεργάτες: Δικηγορική Εταιρεία», ενώ έχει εξειδίκευση στους τομείς του ποινικού και αστικού δικαίου. Ειδικώτερον, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του γαλλικού δικαίου σε θέματα κληρονομικού δικαίου, εξ ου και συνεργάζεται με την εδρεύουσα στη Γαλλία γενεαλογική εταιρεία με την επωνυμία «Coutot Roehrig».
Από το 1995 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Ναύπλιο.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου (ΔΣΝ), Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Αστικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Ιταλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τμήμα Νομικής του Τμήματος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.