Τομεις Εξειδικευσης

Διοικητικό Δίκαιο

Πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας στο δημόσιο δίκαιο και ειδικώτερον στο διοικητικό δίκαιο

Η μακρόχρονη εμπειρία της Εταιρείας στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου δικαίου και ειδικώτερον του διοικητικού δικαίου επιτρέπει την ανάληψη και διεκπεραίωση υποθέσεων, που αφορούν τόσον ακυρωτικές όσον και ουσιαστικές διαφορές, που υπάγονται στην αρμοδιότητα όχι μόνον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Εταιρεία χειρίζεται φορολογικές, ασφαλιστικές και εκλογικές διαφορές, ενώ αναλαμβάνει τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγών, αγωγών, ανακοπών, ενστάσεων, αιτήσεων ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων, υπαλληλικών προσφυγών, αιτήσεων αναθεώρησης, τριτανακοπών καθώς και τη δικαστική διεκδίκηση αποδοχών και επιδομάτων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, τη δικαστική διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης και ικανοποίησης από αστική ευθύνη του Δημοσίου κλπ.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διαθέτει σημαντική εξειδίκευση σε θέματα δασικού, περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου, ενώ παρέχεται νομική αρωγή σε θέματα, που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικώτερον στην εμπορική αξιοποίηση και τοποθέτηση αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων το 510 π.Χ. για προστασία της Δημοκρατίας και τιμωρία των τυράννων