Τομεις Εξειδικευσης

Ποινικό Δίκαιο

Γνώση και πολύχρονη εμπειρία

Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη και κατάθεση εγκλήσεων, μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, τη σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων και αιτήσεων, τη διεξοδική μελέτη και προετοιμασία των ποινικών φακέλων, την παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Επίσης προσφέρονται συνδυασμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις αστικής και ποινικής ευθύνης που καλύπτουν όλο τα φάσμα του οικονομικού ποινικού δικαίου.

Η Φρύνη στην Ηλιαία
Eξειδίκευση στο οικονομικό και φορολογικό ποινικό δίκαιο
Η εκδίωξη του Δούκα των Αθηνών

Οι δικηγόροι της Εταιρείας έχουν ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Οικονομικό και Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, η οποία καλύπτει τον χειρισμό υποθέσεων με αντικείμενο οικονομικά εγκλήματα τόσον στα ποινικά όσον και στα πολιτικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων της κατάθεσης και απόκρουσης μηνύσεων, καθώς και της άσκησης σχετικών αξιώσεων, της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, της αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κλπ.

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η συχνή ενασχόληση με υποθέσεις φορολογίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, άλλως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώπιον του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, της αρμοδίας Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, του ΣΔΟΕ, και των λοιπών εμπλεκομένων δημοσίων υπηρεσιών αλλά και των αρμοδίων ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών και δικαστηρίων.

Μεγάλη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε αντικείμενα ιδιαίτερου ουσιαστικού και νομικού ενδιαφέροντος.
  • Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις των διατάξεων των άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
  • Υπεράσπιση κατηγορουμένων σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, όπως λ.χ. λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, απάτης, υπεξαίρεσης σε βάρος Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Τραπεζών κ.λ.π (Ν.1608/1950) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκβίασης, δωροδοκίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,  καθώς και σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
  • Νομική υποστήριξη σε υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος και απάτης με υπολογιστή
  • Υπεράσπιση κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αμέλεια, ληστεία.